zaterdag 9 augustus 2014

William C. Carter: Marcel Proust


Product Details"Marcel Proust" van William Carter is een zeer dikke (810 blz!) biografie over het leven en werk van Marcel Proust. Ik heb een aantal dingen over Proust opgestoken uit deze biografie:

- De vader van Marcel Proust was Adrien Proust, een gerespecteerd arts. Zijn moeder was Jeanne Weil, een goed opgeleide vrouw die veel van literatuur en muziek hield. Marcel kon niet zonder zijn moeder. Twee jaar na Marcel werd Robert geboren die net als zijn vader arts werd.

- In zijn jeugdjaren was Marcel vaak in Illiers, dat model staat voor Combray. Ook was Marcel vanaf zijn jeugd vaak ziekelijk met last van Astma.

- De middelbare school voor Marcel was het lyceum Condorcet in Parijs waar de leerlingen relatief veel vrijheid kregen. Daar ontmoette hij een aantal jongens met wie hij gedurende zijn hele leven bevriend bleef. Marcel schreef zijn eerste stukjes in een soort schoolkrantje.

- Rond zijn 16e jaar wist Marcel zich toegang te verschaffen tot een aantal salons waar allerlei letterkundigen en andere ontwikkelde mensen kwamen. In "Op zoek naar de verloren tijd" schrijft hij daar uitgebreid over.

- Marcel heeft een jaar dienstplicht vervuld, waarbij rekening gehouden werd met zijn fragiele gezondheid.

- Na zijn diensttijd wilde Marcel schrijver worden, maar van zijn ouders moest hij naar de universiteit.

- Marcel had rijke ouders, maar kon niet met geld omgaan. Hij gaf vaak enorme fooien en hij gaf dure cadeaus aan allerlei vrienden. Een flink deel van de biografie gaat over Marcels problemen met geldzaken.

- Marcel slikte veel medicijnen, zonder enig toezicht van een arts.

- Na het schrijven van zijn eerste boek heeft hij 4 jaar gewerkt aan 2 vertalingen van de Engelse kunstcriticus John Ruskin. Deze vertalingen werden zeer geprezen.

- Rond 1909 begon Marcel met het schrijven van "Op zoek naar de verloren tijd *****", waarmee hij beroemd zou worden en waaraan hij tot zijn dood in 1922 bleef werken.

De biografie van Carter is veelomvattend, maar veel te dik. Alle perikelen over geldzaken en wie hij waar heeft ontmoet kunnen wat mij betreft zo geschrapt worden. Het is duidelijk een boek van een geleerde, maar liefst 110 blz met noten.

Voor iemand die snel even wat over Marcel Proust te weten wil komen is het boek veel te uitgebreid en bovendien gebruikt Carter zeer veel moeilijke woorden, die de leessnelheid erg afremmen als je ze wilt opzoeken (heb ik dus niet gedaan). Lees in plaat van dit boek de korte biografie van Edmund White "Proust"

  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten