dinsdag 7 oktober 2014

David van Reybrouck: Congo


Large Cover Image"Congo" vertelt de geschiedenis van Congo, een reusachtig land in Centraal Afrika van zo'n 2 miljoen vierkante kilometer, dat voor tweederde bedekt is met tropisch regenwoud en uitgebreide bodemschatten bezit.

Het verhaal begint met de tocht van Stanley dwars door Afrika en loopt door tot in het heden.

De oorsprong van de huidige grenzen van Congo ligt in de tijd van koning Leopold 2, die in 1885 op een klein schetskaartje wat grenzen aangaf. De grootmachten van die tijd vonden het wel handig, net als België zelf een neutrale staat tussen de kolonieën van de verschillende grootmachten.

Leopold beschouwde Congo als zijn privé-bezit, hij kon er mee doen en laten wat hij wilde. In die eerste tijd tot 1908 was vooral de uitvoer van ivoor en rubber belangrijk. In 1908 nam de Belgische staat de kolonie over, Congo werd een soort van tiende provincie van België, alleen duizend keer zo groot als de overige provincies.

In 1960 kwam vrij onverwacht de onafhankelijkheid. Er was geen inheemse elite, dus er traden overal problemen op. In 1965 greep Mobutu de macht.

Uit die tijd stamt het begrip Kleptocratie (later ijverig nagevolgd door mannen als Saddam Hoessein en Hosni Mubarak) als aanduiding van een regime dat vooral zijn eigen zakken spekt en niets geeft om de straatarme bevolking.

In 1997 werd Mobutu verdreven door een leger van kindsoldaten onder aanvoering van Kabila. Sinds die tijd is Congo oorlogsgebied, er zijn zo'n 5 miljoen doden gevallen.

Het boek is gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek en aangevuld door talrijke interviews met Congolezen. Het is inhoudelijk erg interessant en  in een prettige stijl geschreven en absoluut een aanrader.     

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten