dinsdag 21 oktober 2014

Edward Shorter: Een geschiedenis van de psychiatrie


Small Cover ImageIn "Een geschiedenis van de psychiatrie" gaat de Canadese hoogleraar Edward Shorter in 8 hoofdstukken door de geschiedenis van de psychiatrie heen.

1): De geboorte van de psychiatrie aan het eind van de 18e eeuw, waarbij gestichten voor het eerst een therapeutische functie kregen.

2): Het tijdperk van het gesticht met toenemende aantallen patiënten.

3): De eerste biologische psychiatrie: een tijdperk dat tot ongeveer 1900 duurt. Gedurende deze periode beschouwt men geestesziekten als ontstaan door afwijkingen in de hersenen en doet men veel onderzoek naar de hersenen.

4): Zenuwen. Over de neiging geesteszieken te behandelen door middel van (rust)kuren.

5): Het psychoanalytisch hiaat: De periode waarin het gedachtegoed van Freud overheerst, in de VS tussen pakweg 1930 en 1970. Men denkt dat geesteszieken veroorzaakt worden door omgevingsfactoren waarbij men langdurige psychoanalyses toepast om inzicht te krijgen in de problemen. Deze aanpak blijkt voor de zwaardere patiënten in het geheel niet te werken.

6): Alternatieven: Van koortskuur bij neurosyfilis tot slaaptherapie, electroshock en lobotomie.

7): De tweede biologische psychiatrie: Men ontdekt in de jaren 50 de antipsychotica waarbij het voor het eerst mogelijk wordt om de zwaardere patiënten echt te helpen.

8): Van Freud tot Prozac: De psychiaters proberen om hun marktaandeel te behouden, nadruk op diagnostiek en de ontdekking van medicijnen tegen depressie zoals Prozac.

Eindconclusie luidt dat de combinatie van pillen plus praten het beste werkt.

Het is een interessant boek, maar het bevat in mijn ogen veel onnodige details en is daardoor voor de geïnteresseerde patiënt waarschijnlijk te moeilijk om te lezen. De vertaling is zoals we van Tinke Davids gewend zijn goed.  

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten