donderdag 30 oktober 2014

Felipe Fernández-Armesto: Millennium


MillenniumIn "Millennium" heeft Felipe Fernández-Armesto een visioen van een of ander galactisch museum in de verre toekomst, waarin blikjes Cola-Light samen met maliënkolders in een kleine vitrine staan met het opschrift "De planeet Aarde, 1000-2000, christelijk tijdperk". 

Hij betoogt dat de verschillen die voor ons zo duidelijk zijn, zullen zijn uitgewist door het perspectief van de lange tijd en de enorme afstand. Zo zal de invloed van de Westerse beschaving veel minder blijken te zijn dan nu wordt aangenomen.

Fernández-Armesto heeft een alternatieve wereldgeschiedenis geschreven waarbij meer dan gewoonlijk aandacht wordt geschonken aan verschillende min of meer vergeten beschavingen. Hij veronderstelt de traditionele geschiedenis min of meer als bekend en kiest meer voor een thematische dan een chronologische aanpak.

Het resultaat is onevenwichtig, het boek "History of the world *****" van J.M. Roberts geeft in mijn ogen een veel beter overzicht van de wereldgeschiedenis.

Eigenlijk is "Millennium" een beetje zonde van de tijd die nodig is om het te lezen. 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten