dinsdag 25 november 2014

Mijn favoriete boeken: Non-fictie: overig

Er is nog een klein lijstje van boeken die nog niet aan bod zijn gekomen in mijn lijstjes van favoriete boeken. Allereerst de Times Atlas of the World, het boek uit mijn verzameling dat ik het meeste inkijk. Verder 3 (populair) wetenschappelijke boeken: Darwins "Over het ontstaan der soorten", het boek dat onze kijk op onze afkomst heeft veranderd. Steve Jones' "Als een walvis", een moderne bewerking van het boek van Darwin. En het boek van Robert Shapiro "De blauwdruk van de mens" waarin alles wat je moet weten over het DNA en de erfelijkheid van de mens wordt uitgelegd. "The novel" van Michael Schmidt, een imposante geschiedenis van de Engelstalige roman. En als laatste "Over de geest der wetten" van Montesquieu, van wie het idee van de Trias Politica afkomstig is: de scheiding tussen uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht.


Product Details 
Times Atlas of the World (Groot Brittannië, 1967, mijn exemplaar 1991): 544 blz: Uitgeverij Harper Collins
Over Het Ontstaan Van Soorten 
Charles Darwin: Over het ontstaan der soorten (Groot Brittannië, 1859): 490 blz: Vertaald door Ludo Hellemans (2000): Uitgeverij Nieuwezijds: Oorspronkelijk uitgever John Murray


Product Details 
Michael Schmidt: The Novel: A Biography (Groot Brittannië, 2014): 1106 blz: Uitgeverij the Belknap Press of Harvard University PressSmall Cover Image 
Montesquieu: Over de geest der wetten (Frankrijk, 1748): 855 blz: Vertaald door Jeanne Holierhoek (2006): Uitgeverij Boom

 
Steve Jones: Als een walvis (Groot Brittannië, 1999): 415 blz: Vertaald door Carla Benink (2002): Uitgeverij Ambo/Anthos: Oorspronkelijk uitgever Doubleday


The Human Blueprint: The Race to Unlock the… 
Robert Shapiro: De blauwdruk van de mens (Verenigde Staten, 1991): 453 blz: Vertaald door Fieke Lakmaker (1992): Uitgeverij het Spectrum: Oorspronkelijk uitgever St Martin's Press


Geen opmerkingen:

Een reactie posten