zondag 14 december 2014

J.M. Roberts: A history of the world


Product DetailsHet is een hele onderneming om in een boek een overzicht van de wereldgeschiedenis te geven, dat niet te oppervlakkig is, niet te dik en ook nog eens prettig leest. De Amerikaanse historicus Roberts is hier uitstekend in geslaagd, ik heb zijn boek inmiddels voor de derde maal in zijn geheel gelezen.

Roberts probeert om in zijn boek de grote lijn weer te geven waarin onvermijdelijk de Europese geschiedenis de voornaamste rol speelt. De reden daarvoor is natuurlijk dat de Europeanen de andere delen van de wereld gekoloniseerd hebben en dat de Europese cultuur (tegenwoordig overigens vooral de Amerikaanse) over de gehele wereld zijn intree heeft gedaan. Dit zorgt ervoor dat de cultuur in verschillende landen steeds meer op elkaar lijkt.

Het boek van Roberts is in de eerste plaats een politieke geschiedenis maar er wordt ook af en toe aandacht besteed aan economische en culturele zaken. In het 8e en laatste deel gaat hij zelfs kort in op zaken als de bevolkingsexplosie en de milieuproblematiek.
Van de verschillende algemene wereldgeschiedenissen die ik heb gelezen vind ik deze zondermeer de beste en het prettigst om te lezen. Ideaal voor diegenen die een overzicht van de geschiedenis willen zonder verloren te raken in al te veel details.

Naschrift: Inmiddels is er een "Illustrated history of the world" in 10 delen verschenen (1998-2000) gebaseerd op dit boek. Omdat deze geïllustreerde geschiedenis zo veel mooie afbeeldingen bevat zou ik daar nog de voorkeur aan gegeven. Als jouw Engels niet goed genoeg is, de "History of the world" is ook in het Nederlands vertaald in de AULA-reeks van uitgeverij het Spectrum.
  
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten