maandag 24 augustus 2015

Casanova 1: De school van het leven 1

De school van het leven: blz 7-34

Ik begin mijn lezer te verklaren dat ik ervan overtuigd ben lof of blaam verdiend te hebben voor al het goede of kwade dat ik in mijn leven heb gedaan en dat ik daarom mag aannemen een souverein mens te zijn.

Ik heb heel vaak meegemaakt dat geluk mij ten deel viel als gevolg van een onvoorzichtige stap waardoor ik eigenlijk in de afgrond had moeten storten. Hoewel ik mij mijn onvoorzichtigheid verweet, dankte ik God ervoor. Het tegendeel heb ik ook ervaren: dat mij een ernstig ongeluk overkwam als gevolg van een door wijsheid ingegeven handelswijze. Ik voelde mij hierdoor vernederd, maar troostte mijzelf snel omdat ik er zeker van was dat ik juist had gehandeld.

U zult lachen als u te weten komt dat ik vaak zonder gewetensbezwaar domoren, schurken en dwazen heb bedrogen als mij dat nodig leek. Wat vrouwen betreft: het bedrog is wederzijds en telt niet, want als er liefde in het spel is, zijn beide partijen gewoonlijk de dupe.

Mijn leven is mijn stof, mijn stof is mijn leven.Omdat ik dit doorbracht zonder ooit te denken dat ik zin zou hebben het te beschrijven, kan het een belang krijgen, dat misschien zou ontbreken als ik tijdens mijn leven het voornemen had gehad het op mijn oude dag te beschrijven en, wat meer is: te publiceren.

Aangezien ik heb beseft dat ik mij in heel mijn leven meer door mijn gevoelens dan door mijn verstand heb laten leiden, ben ik tot d eslotsom gekomen dat mijn gedrag meer door mijn karakter dan door mijn geest is bepaald, na een lange strijd tussen deze twee, waarin ik afwisselend steeds te weinig verstand had voor mijn karakter en te weinig karakter voor mijn verstand.

Het koesteren van mijn zintuiglijke genietingen is heel mijn leven mijn voornaamste bezigheid geweest; ik heb nooit een belangrijker doel gekend. Omdat ik mij geboren voelde voor de andere sekse, heb ik deze altijd liefgehad, en alles gedaan wat ik kon om wederliefde te wekken. Ik heb ook altijd erg veel van lekker eten gehouden en daarnaast een hartstocht gehad voor alles wat mijn nieuwsgierigheid prikkelde.

Wat vrouwen betreft, ik heb altijd gevonden dat degene die ik begeerde lekker rook; en lekkerder naarmate zij sterker zweette.

Gezegend zijn stervelingen die zonder iemand te schaden van het leven genieten, en dwaas de anderen die denken dat het Opperwezen behagen kan scheppen in de pijn, het lijden en de ontberingen die zij hem als offer aanbieden, en zich inbeelden dat God alleen de fanatici liefheeft die zich dit alles aandoen.

Degenen die vinden dat ik te ver ga in mijn gedetailleerde schildering van bepaalde erotische avonturen hebben ongelijk, tenzij zij vinden dat ik een slechte schilder ben. Ik verzoek hun mij te vergeven dat op mijn hoge leeftijd mijn ziel geen andere vreugd kent dan die van de herinnering.

Remedies voor de ergste ziekten bevinden zich niet altijd in de artsenijkast. Er gaat geen dag voorbij of er doet zich iets voor wat ons met onze onwetendheid confronteert. Ik geloof dat om die reden niets zo zeldzaam is als de man van de wetenschap wiens geest volkomen vrij is van bijgeloof. Tovenaars hebben op deze aardbodem nooit bestaan; voor degenen die zij wijs konden maken dat zij waren wat zij voorgaven, heeft hun macht daarentegen altijd bestaan.

Wordt vervolgd

2 opmerkingen:

  1. In die eerste bladzijden staat al heel veel geschreven. Interessant om deze alinea's zo achter elkaar te lezen.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Hoi Niek, we zullen zien of het zo boeiend blijft. Groetjes, Erik

      Verwijderen