dinsdag 25 augustus 2015

Casanova 2: De school van het leven 2

De school van het leven: blz 35-57

Zoals voor de hand lag, was het avondeten nog slechter dan de middagmaaltijd. Ik moest daarna in een bed gaan liggen, waar drie bekende soorten insekten verhinderden dat ik een oog dicht deed. Bovendien stolde mijn bloed van angst voor de ratten die over de zolder renden en soms op mijn bed sprongen. Zo begon ik te ondervinden wat het is ongelukkig te zijn en te leren dit geduldig te dragen. Door de insekten die mij leegzogen, verminderde de paniek die de ratten bij mij teweegbrachten, terwijl deze paniek mij weer minder gevoelig voor de insektenbeten maakte.

Het nieuwe leven dat ik leidde, het hongerregime waaraan ik was onderworpen en vooral de lucht van Padua  schonken mij een gezondheid waarvan ik voordien geen idee had gehad. Juist door mijn gezondheid werd de honger die ik leed onverdraaglijker- ik was vraatzuchtig als een hond. Ik groeide zienderogen, en bracht iedere nacht in een diepe slaap door, die maar door één droom werd verstoord: ik droomde dat ik aan een grote tafel zat en naar hartelust at. Prettige dromen zijn erger dan onaangename.

Ik zou op den duur door mijn geeuwhonger verzwakt zijn geraakt als ik niet had besloten uit stelen te gaan en alles naar binnen te werken wat ik aan eetbaars tegenkwam wanneer ik er zeker van was dat niemand mij zag.

Dr. Gozzi had ook een zusje van dertien jaar, dat Bettina heette. Zij was aantrekkelijk, vrolijk en dol op het lezen van romans. Ik voelde mij meteen tot haar aangetrokken zonder dat ik wist waarom. Zij was degene die heel langzaam iets in mij wakker maakte wat later mijn overheersende hartstocht zou worden.

Dr Gozzi zei dat niets zo storend was als onzekerheid, en dus keurde hij denken af omdat dit tot twijfelen leidde.

De zonde van het vlees was volgens Dr Gozzi de grootste van alle, en hij werd boos wanneer ik hem zei dat het juist de kleinste zonde moest zijn.

Bettina kwam elke dag mijn haar kammen. Zij waste mijn gezicht, hals en borst en liefkoosde mij als een kind. Ik wist dat ik die strelingen als onschuldig moest opvatten, en nam het mijzelf kwalijk dat ik erdoor van slag raakte. Omdat ik drie jaar jonger dan zij was, dacht ik dat zij niet van mij kon houden met ondeugdzame bedoelingen, en daardoor kreeg ik een hekel aan mijzelf vanwege mijn eigen ondeugdzame verlangens.

Wordt vervolgd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten