zondag 7 december 2014

Thucydides: De Peloponnesische oorlog


Herodotus wordt beschouwd als de vader van de geschiedschrijving. Zijn boek "Verslag van mijn onderzoek *****", prachtig vertaald door Hein van Dolen, staat vol met prachtige verhalen waarvan Herodotus zelf meermalen zei "Of het waar is weet ik niet, maar het is een mooi verhaal, dus schrijf ik het maar op." Met andere woorden; het boek van Herodotus hoort eerder bij de literatuur dan bij de serieuze geschiedschrijving.

Thucydides leefde een kwart eeuw later en vond deze werkwijze een gruwel. Hij wilde zo gedetailleerd mogelijk opschrijven, precies datgene wat er gebeurd was. In zijn eigen woorden: "De feitelijke gebeurtenissen van de oorlog heb ik mij tot taak gesteld op te schrijven .... Misschien zal het ontbreken van het fabelachtige aan mijn geschiedwerk minder bekoorlijk zijn voor het oor." Volgens Thucydides was de werkelijke oorzaak van de oorlog de groeiende macht van Athene die de Spartanen naar de wapens deed grijpen.

"De Peloponnesische oorlog" is taaie kost en bij lange na niet zo onderhoudend als het boek van Herodotus. Toch heb ik het met plezier gelezen en verheugt het mij zeer dat het nu leverbaar is in een eenvoudige en goedkope paperback-uitgave.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten