vrijdag 31 oktober 2014

Michael Schmidt: The novel

Michael Schmidt: The Novel: A Biography (2014): 1106 blz: Uitgeverij the Belknap Press of Harvard University Press

Product Details"The novel" is een enorme pil van ruim 1100 blz die ik in 20 dagen tijd heb gelezen.

In "The novel" bespreekt Michael Schmidt de geschiedenis van de Engelstalige roman. Hij behandelt hierbij niet alleen de grote namen, maar ook veel schrijvers waarvan ik nog nooit een boek heb gelezen. Ook worden anderstalige schrijvers besproken zoals oa: Cervantes, Flaubert, Tolstoj, Proust, Kafka voor zover die een duidelijk aanwijsbare invloed hebben uitgeoefend op hun Engelstalige collega's.

Als Schmidt een schrijver bespreekt dan begint hij vaak met kort aan te geven door welke andere schrijvers hij is beïnvloed. Vervolgens een korte biografische schets van ongeveer een blz waarin de belangrijkste gegevens uit de levenslop worden gegeven. Dan een aantal bladzijden met besprekingen van de belangrijkste romans en als laatste wat andere latere romanschrijvers over deze schrijver hebben gezegd. Doelbewust geeft Schmidt alleen de meningen van collegaromanschrijvers en niet die van professionel critici.

Jammer genoeg geeft Schmidt slechts in weinig gevallen zijn eigen mening over een boek. Wel schrijft hij regelmatig dat een bepaald boek de tand des tijds beter heeft doorstaan dan een ander, of dat er van een bepaald boek (The Great Gatsby) 25 miljoen exemplaren zijn verkocht en dat Agatha Christie met 2 miljard verkochte exemplaren de best verkopende Engelstalige schrijver ooit is.

Het boek lijkt mij redelijk volledig wat betreft de echte literaire romans. Over genreliteratuur heeft Schmidt niet zoveel te zeggen. Zo wordt Tolkiens "In de ban van de ring" wel genoemd in de tekst maar niet verder besproken. Datzelfde geldt ook voor Vikram Seths "A suitable boy". Twee andere favoriete romans van mij: James Clavells "Shogun" en Michel Fabers "The crimson petal and the white" worden niet eens genoemd.

De grote verdienste van Schmidt is dat hij zeer leesbaar schrijft. Ik heb in het verleden een aantal saai geschreven Nederlandstalige literatuurgeschiedenissen gelezen (als laatste die van Brems). Schmidt is altijd onderhoudend. Wel is zijn Engels behoorlijk pittig. Op iedere bladzijde staan wel 5 tot 10 woorden die ik nog niet ken. Wel laat de betekenis zich meestal wel ongeveer raden.

Ik heb het boek nu in zijn geheel gelezen, waarbij ik potloodstreepjes heb gezet bij de belangrijke en interessante passages. Ik kan het boek iedereen aanraden die geïnteresseerd is in de Engelstalige roman, zelf een groot aantal van die romans heeft gelezen, en zijn Engels goed beheerst.

 

donderdag 30 oktober 2014

Felipe Fernández-Armesto: Millennium


MillenniumIn "Millennium" heeft Felipe Fernández-Armesto een visioen van een of ander galactisch museum in de verre toekomst, waarin blikjes Cola-Light samen met maliënkolders in een kleine vitrine staan met het opschrift "De planeet Aarde, 1000-2000, christelijk tijdperk". 

Hij betoogt dat de verschillen die voor ons zo duidelijk zijn, zullen zijn uitgewist door het perspectief van de lange tijd en de enorme afstand. Zo zal de invloed van de Westerse beschaving veel minder blijken te zijn dan nu wordt aangenomen.

Fernández-Armesto heeft een alternatieve wereldgeschiedenis geschreven waarbij meer dan gewoonlijk aandacht wordt geschonken aan verschillende min of meer vergeten beschavingen. Hij veronderstelt de traditionele geschiedenis min of meer als bekend en kiest meer voor een thematische dan een chronologische aanpak.

Het resultaat is onevenwichtig, het boek "History of the world *****" van J.M. Roberts geeft in mijn ogen een veel beter overzicht van de wereldgeschiedenis.

Eigenlijk is "Millennium" een beetje zonde van de tijd die nodig is om het te lezen. 

 

woensdag 29 oktober 2014

Jared Diamond: Guns, Germs and Steel


Product DetailsIn "Guns, germs and steel" probeert Jared Diamond een antwoord te geven op de vraag waarom bepaalde delen van de wereld meer succesvol zijn dan andere.

Hij kijkt hierbij naar de ligging van de verschillende continenten, de aanwezigheid van planten en dieren die gecultiveerd of gedomesticeerd kunnen worden en de aanwezigheid van ziektekiemen.

In het nabije Oosten kwamen van nature de grassoorten voor met de grootste graankorrels, vandaar dat dit gebied een voorsprong had bij de eerste landbouw. Ook kwamen juist hier de dieren voor die het makkelijkst gedomesticeerd konden worden (paard, rund, varken, schaap en geit).

Omdat veel ziekten zich ontwikkelden in gebieden met veel kuddedieren ontwikkelden de Euroaziaten resistentie voor veel ziekten. Dit speelde later een grote rol bij de Europese verovering van Amerika waarbij waarschijnlijk zo'n 90-95 % van de oorspronkelijke bevolking stierf door allerlei Europese ziekten. In Afrika stierven veel minder mensen door ziekten omdat ze er daar al aan gewend waren.

De verklaring van de loop van de geschiedenis van na de 15e eeuw die Jared Diamond geeft is veel minder overtuigend. Toch is dit een heel inspirerend boek.

 

dinsdag 28 oktober 2014

Willem Frederik Hermans & Gerard Reve: Verscheur deze brief


Small Cover ImageVoor liefhebbers van het werk van Willem Frederik Hermans of Gerard Reve of beiden geeft deze briefwisseling een inkijkje in hun leven, werk en onderlinge verstandhouding. 

Reve bewondert Hermans zeer en vindt zichzelf en Hermans de enige twee Nederlandse schrijvers die ertoe doen. Hermans voelt zich gevleid, maar besluit op een gegeven moment de vriendschap te verbreken. Er volgen nog een aantal brieven van Reve waarop Hermans de aantekening maakt: niet beantwoord.

Als je geen van beide schrijvers hebt gelezen, dan zou ik eerst een van hun hoofdwerken (bijvoorbeeld "De avonden ***" of "De donkere kamer van Damocles ****") lezen alvorens aan dit boek te beginnen. 

 

maandag 27 oktober 2014

Theo Kars: De laatste jaren van Casanova


De laatste jaren van CasanovaIn dit boek beschrijft Theo Kars de laatste jaren van Casanova, vooral aan de hand van bewaard gebleven brieven.

Vanaf 1785 tot aan zijn dood in 1798 leefde Casanova in Dux (tegenwoordig Duchov in Bohemen) in een kasteel als bibliothecaris. Daar besteedde hij de laatste 7 jaar van zijn leven aan het schrijven van zijn memoires.

Het boekje van Theo Kars (die naar eigen zeggen 8 jaar lang 5 uur per dag bezig is geweest met het vertalen van de memoires) is een welkome aanvulling op de memoires.  

 

zondag 26 oktober 2014

Giacomo Casanova: Geheim agent


Small Cover ImageIk heb met veel plezier "De geschiedenis van mijn leven", de 12-delige 4000 blz tellende autobiografie van Giacomo Casanova gelezen.

Casanova was een avonturier en vrouwengek die tal van erotische en andere avonturen beleefde. Hoe hij aan geld kwam maakte hem niet uit, hij liet het graag breed hangen: dure cadeaus aan zijn geliefden, lekker eten en drinken en veel gokken.

Hij zat in de staatsgevangenis van Venetië en beschrijft hoe hij daaruit ontsnapte (deel 4). Daarna reist hij een aantal jaren kriskras door Europa op jacht naar vrouwen, geld en roem. In Frankrijk zet hij een loterij op waarmee hij veel geld verdient. Om zakelijke redenen reist hij naar Nederland. Ook belazert hij rijke mensen door te doen alsof hij occulte gaven bezit.

Dit alles deelt hij mee in een prettige schrijfstijl (de vertaling van Theo Kars is schitterend), waardoor je continu met hem meeleeft.

De laatste jaren van zijn leven zat hij in een kasteel in Dux in Bohemen waar hij deze memoires schreef.

Deze memoires zijn zonder meer een van de zeer grote werken uit de wereldliteratuur. Absoluut aanbevolen!  

  

vrijdag 24 oktober 2014

Jean-Luc Fromental: 365 pinguïns


365 PinguinsDit boek kwam ik een tijdje terug (2010) bij de Slegte tegen. 

Het verhaal is simpel: een gezinnetje van vier ontvangt per post gedurende een jaar lang iedere dag een Pinguïn. Wat moet je met al die Pinguïns? In dit boek staat de oplossing.

Het boek is prachtig getekend met illustraties in de kleuren zwart, wit, blauw en oranje. Heel erg leuk voor kinderen!  

  
woensdag 22 oktober 2014

Joe Sacco: Footnotes in Gaza


Product DetailsIn "Footnotes in Gaza" probeert Sacco de achtergronden te achterhalen van twee incidenten in 1956 in de vluchtelingkampen van de dorpen Khan Younis en Rafah in de Gaza-strook waarbij in beide gevallen meer dan honderd Palestijnen om het leven kwamen.

Sacco doet dit door overlevenden te interviewen en archieven door te (laten) spitten. Vervolgens geeft hij de incidenten in eigen woorden en prachtige tekeningen weer.

Ik vind "Footnotes in Gaza" het meest indrukwekkende boek dat ik tot nu toe heb gelezen van Sacco. Absoluut een klassieker en warm aanbevolen!

 

Louis-Ferdinand Céline: Reis naar het einde van de nacht


Small Cover ImageFerdinand Bardamu, de hoofdpersoon van "Reis naar het einde van de nacht " rolt van de ene uitzichtloze situatie in de andere.

Zo bevindt hij zich achtereenvolgens in de Eerste wereldoorlog, in Afrika, in New York en terug in Frankrijk, waar hij zijn studie medicijnen afmaakt en zich vestigt als arts in een buitenwijk van Parijs.

Het boek hakt erin. Nog nooit eerder zag ik de uitzichtloosheid van het bestaan zo beklemmend beschreven. Zonder meer een groots boek. Ook de illustraties van Tardi zijn een aanwinst voor het boek.  

 

dinsdag 21 oktober 2014

Edward Shorter: Een geschiedenis van de psychiatrie


Small Cover ImageIn "Een geschiedenis van de psychiatrie" gaat de Canadese hoogleraar Edward Shorter in 8 hoofdstukken door de geschiedenis van de psychiatrie heen.

1): De geboorte van de psychiatrie aan het eind van de 18e eeuw, waarbij gestichten voor het eerst een therapeutische functie kregen.

2): Het tijdperk van het gesticht met toenemende aantallen patiënten.

3): De eerste biologische psychiatrie: een tijdperk dat tot ongeveer 1900 duurt. Gedurende deze periode beschouwt men geestesziekten als ontstaan door afwijkingen in de hersenen en doet men veel onderzoek naar de hersenen.

4): Zenuwen. Over de neiging geesteszieken te behandelen door middel van (rust)kuren.

5): Het psychoanalytisch hiaat: De periode waarin het gedachtegoed van Freud overheerst, in de VS tussen pakweg 1930 en 1970. Men denkt dat geesteszieken veroorzaakt worden door omgevingsfactoren waarbij men langdurige psychoanalyses toepast om inzicht te krijgen in de problemen. Deze aanpak blijkt voor de zwaardere patiënten in het geheel niet te werken.

6): Alternatieven: Van koortskuur bij neurosyfilis tot slaaptherapie, electroshock en lobotomie.

7): De tweede biologische psychiatrie: Men ontdekt in de jaren 50 de antipsychotica waarbij het voor het eerst mogelijk wordt om de zwaardere patiënten echt te helpen.

8): Van Freud tot Prozac: De psychiaters proberen om hun marktaandeel te behouden, nadruk op diagnostiek en de ontdekking van medicijnen tegen depressie zoals Prozac.

Eindconclusie luidt dat de combinatie van pillen plus praten het beste werkt.

Het is een interessant boek, maar het bevat in mijn ogen veel onnodige details en is daardoor voor de geïnteresseerde patiënt waarschijnlijk te moeilijk om te lezen. De vertaling is zoals we van Tinke Davids gewend zijn goed.  

 

maandag 20 oktober 2014

Hugo Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen


Large Cover ImageHet valt te waarderen dat Hugo Brems het heeft aangedurfd om een geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur te schrijven.

Ik heb slechts de eerste 70 blz gelezen, maar daaruit blijkt al dat enorm veel namen genoemd worden en dat de boeken die genoemd worden slechts in hooguit enkele zinnen worden besproken. Aangezien ik vrij veel romans van na de oorlog heb gelezen wil ik het boek zelf kopen en op mijn gemak doorlezen.

Inmiddels heb ik het boek gelezen, uitgezonderd de gedeelten over poëzie, want daar heb ik niet veel mee.

Hugo Brems streeft volledigheid na, waardoor naast talloze auteurs en vele boektitels ook veel tijdschriften genoemd worden. Dit komt de leesbaarheid niet ten goede, zo wordt ieder vernoemd boek in een hooguit drie zinnen besproken.

Ook is het boek moeilijk geschreven. Als ik zelf een soortgelijk boek zou schrijven dan zou ik van pakweg 50 auteurs van elk een belangrijk boek bespreken in zo'n 3 pagina's, waarna ik nog 2 pagina's zou gebruiken om ander werk van die schrijver te bespreken. Zo krijg je een handzaam boekje van 250 blz.

Schrijvers en boeken die ik in ieder geval zou bespreken:

- Belcampo: Al zijn fantasieën
- Maarten Biesheuvel: korte verhalen
- Dick Bruna: Nijntje
- Hugo Claus: Het verdriet van België
- Thijs Goldschmidt: Darwins hofvijver
- Hella Haasse: Oeroeg:
- A.F.Th van der Heijden: De tandeloze tijd
- Willem Frederik Hermans: De donkere kamer van Damocles
- F.B. Hotz: korte verhalen
- Lieve Joris: De dans van de luipaard
- Harry Mulisch: De ontdekking van de hemel
- Cees Nooteboom: De omweg naar Santiago
- Gerard Reve: De avonden
- Annie M.G. Schmidt: Pluk van de Petteflet
- Marten Toonder
- Carolijn Visser: Tibetaanse perziken
- Frida Vogels: De harde kern
- J.J. Voskuil: Bij nader inzien
- Hans Warren: Geheim dagboek  
- August Willemsen: De val

  

Nawoord: Ik ben op dit moment druk aan het lezen in Michael  Schmidt's "The novel". Uit dat boek blijkt dat een literatuurgeschiedenis ook op een boeiende manier geschreven kan worden. Een wereld van verschil met Hugo Brems.

zondag 19 oktober 2014

Klaus Mann: Het keerpunt


Small Cover Image"Het keerpunt" is de autobiografie van de Duitse schrijver Klaus Mann, de oudste zoon van Thomas Mann. 

In de eerste hoofdstukken staat het familieleven centraal, dat gedomineerd wordt door de vader (de tovenaar). Later wordt Klaus zelf schrijver en publiceert hij een aantal boeken. 

Met de komst van Hitler aan de macht verandert hij van een politiek ongeïnteresseerd iemand in iemand die het fascisme bestrijdt. Hij vlucht naar het buitenland samen met zus Erika en later ook met zijn ouders.

Ik vind "Het keerpunt" een van de betere delen uit de serie Privé-domein. Vooral het laatste hoofdstuk waarin Klaus verslag doet van zijn ervaringen als soldaat en in iets mindere mate de eerste paar hoofdstukken over zijn familie vond ik erg indrukwekkend. Aanbevolen! 

 

zaterdag 18 oktober 2014

Will Durant: Caesar and Christ


Product DetailsEvenals in de twee voorafgaande delen van "The story of Civilization" doet Durant in "Caesar and Christ" niet aan specialisatie.

Hij wil geschiedenis in al zijn aspecten behandelen: naast politieke geschiedenis, economische geschiedenis, wetenschap, religie, filosofie, kunst, literatuur. Dit lijkt een onmogelijke opgave, maar Durant slaagt erin.

Hoewel zijn Engels veel moeilijke woorden bevat is zijn stijl prachtig en is het lezen van zijn boek een aangename bezigheid. Warm aanbevolen voor iedereen die geïnteresseerd is in het Romeinse Rijk en de beginjaren van het Christendom.  

 

vrijdag 17 oktober 2014

Mijn favoriete boeken: Verhalenbundels

Ik heb veel minder verhalenbundels gelezen dan romans, vandaar dat mijn aantal favorieten ook kleiner is. In de Engelstalige wereld is er een behoorlijke traditie van verhalenschrijvers. Daarvan heb ik maar weinig gelezen, waarschijnlijk valt daar nog veel te ontdekken. In Nederland is het verhaal een behoorlijk ondergeschoven kindje. Toch kunnen de 3 Nederlandse verhalenschrijvers die op deze lijst staan zich met gemak meten met de beste Nederlandstalige romanschrijvers.


Small Cover Image 
!Anton P. Tsjechow: Verhalen: deel 1-5: (Rusland, 1880-1904): ca 3000 blz: Vertaald door Tom Eekman, Aai Prins & Anne Stoffel (2005-2010): Uitgeverij van Oorschot, serie de Russische bibliotheekSmall Cover Image 
Ivan Boenin: Verhalen: deel 1-3 (Rusland, 1892-1952): ca 1800 blz: Vertaald door Margriet Berg & Marja Wiebes (1994-1997): Uitgeverij van Oorschot, serie de Russische bibliotheek

Product Details 
!Hans Christian Andersen: Fairy tales (Denemarken, 1835-1872): 421 blz: Vertaald in het Engels door Tiina Nunnally (2004): Uitgeverij PenguinIvan Toergenjew: Verzameld werk: deel 2: Jagersverhalen en andere verhalen (Rusland, 1860-1882): 676 blz: Vertaald door Wils Huisman & Jan van der Eng (1955): Uitgeverij van Oorschot, serie de Russische bibliotheek
Small Cover ImageAnoniem: De vertellingen van 1001 nacht (Arabië, ca 1500): ca 3000 blz: Vertaald door Richard van Leeuwen (1993-1999): Uitgeverij BulaaqSmall Cover ImageMaarten Biesheuvel: Verzameld werk: 3 delen (Nederland, 1972-2008, deze editie 2008): 2570 blz: Uitgeverij van OorschotHotz: Het werk (Nederland, 1976-1996, deze editie 1997): ca 1200 blz: Uitgeverij de Arbeiderspers


Russische Bibliotheek - Verhalen


I.E. Babel: Verhalen (Rusland, 1913-1938): 505 blz: Vertaald door Froukje Slofstra (2013): Uitgeverij van Oorschot: serie de Russische bibliotheek
Belcampo: Al zijn fantasieën (Nederland, 1936-1968, deze editie 1979): 618 blz:Uitgeverij Em. Querido's

donderdag 16 oktober 2014

Jane Austen: Trots en vooroordeel


Small Cover ImageEen gezin met 5 dochters woont op het Engelse platteland. De moeder ziet het als haar voornaamste taak haar dochters aan de man te helpen.

Een nieuw gearriveerde landheer Mr Bingley wordt verliefd op Jane, de oudste dochter. Zijn vriend Mr Darcy heeft een oogje op de tweede dochter, Elizabeth (Lizzy ) die aanvankelijk niets door heeft.

Het boek geeft uitstekend weer hoe men in het 19e eeuwse Engeland aan de man komt. De vertaling van Elke Meiborg is adequaat. Het boek is meermalen verfilmd, voor het laatst met Keira Knightley als Elizabeth Bennett.

De openingszin van het boek in het Engels: "It's a truth universally acknowledged, that a single man in possesion of a good fortune must be in want of a wife" vind ik de mooiste openingszin uit de wereldliteratuur die ik ken.

 

woensdag 15 oktober 2014

Kader Abdolah: De kraai


Small Cover ImageKader Abdollah heeft als Iraanse vluchteling een indrukwekkende reeks boeken in het Nederlands op zijn naam staan.

Evenals zijn eerdere boeken is "De kraai" grotendeels autobiografisch. Hij vertelt over zijn leven in Iran, de strijd tegen de Sjah, zijn vlucht naar Nederland en zijn leven in Nederland.

Het is indrukwekkend om te lezen hoe Abdolah ondanks zijn geringe woordenschat mooie boeken weet te schrijven. Wat mij betreft een van de betere boekenweekgeschenken.  

 

dinsdag 14 oktober 2014

Michael Schmidt: The novel


Product DetailsHet is een beetje raar om een bespreking van een boek te plaatsen voordat ik het in zijn geheel gelezen heb. Dit is echter een enorme pil en hoewel ik slechts de eerste 8 hoofdstukken en 127 blz heb gelezen ben ik razend enthousiast.

Na een lovende recensie in de New York Times en nadat ik het boek in de winkel had ingezien en zag dat er veel mij bekende schrijvers worden besproken besloot ik om het boek te kopen.

Michael Schmidt heeft een geschiedenis van de Engelstalige roman geschreven. Hij doet dit niet als academicus maar als collegaschrijver die duidelijke meningen heeft over de romans en schrijvers die hij bespreekt en daar ook eerlijk over is.

Zoals gezegd heb ik de eerste 8 hoofdstukken gelezen waarin schrijvers als: John Mandeville (the travels of ...), Thomas Malory (le morte d'Arthur), Philip Sidney, John Bunyan (the pilgrim's progress), Aphra Behn, Daniel Defoe (Robinson Crusoë en Moll Flanders), Jonathan Swift (Gulliver's travels), Samuel Johnson (Rasselas) en Samuel Richardson (Pamela en Clarissa) worden besproken.

Gelukkig behandelt Schmidt een relatief klein aantal schrijvers, maar die bespreekt hij dan wel uitgebreid. Meestal geeft hij een levensschets van ongeveer een bladzijde en een korte bespreking van de belangrijkste werken. Daarna kijkt hij vooruit in de tijd en schrijft hij wat latere romanschrijvers over de betreffende romans hebben geschreven.

Schmidt schrijft zeer onderhoudend, maar zijn Engels is wel pittig. Mijn Engels is heel behoorlijk, maar als dat niet zo zou zijn was het geen doen om dit boek te lezen. Ook helpt het wel als je al redelijk wat over de geschiedenis van de Engelse literatuur hebt gelezen en natuurlijk als je een aantal van de besproken schrijvers hebt gelezen.

Ik vermoed dat het boek voor de meeste mensen te hoog gegrepen is, maar voor mensen die het aankunnen om langere tijd geconcentreerd een boek in behoorlijk pittig Engels te lezen is dit een absolute aanrader. Ik moet dus nog een kleine 1000 blz. Met een tempo van 30 blz per dag hoop ik het over ruim een maand uit te hebben.

 

maandag 13 oktober 2014

Marcel Proust: De kant van Swann


Large Cover ImageIn 2005 heb ik de complete "Op zoek naar de verloren tijd" in 7 delen van Marcel Proust gelezen.

Van het eerste boek "De kant van Swann" was deel 1 "Combray" vertaald door C.N. Lijsen, deel 2 "Een liefde van Swann" door M.E. Veenis-Pieters en deel 3 door Thérèse Cornips.

Thérèse Cornips is daarna stug doorgegaan met het vertalen van Proust en heeft in 20 jaar tijd de complete Proust vertaald. Hierna heeft zij ook de eerste 2 delen van "Een kant van Swann" vertaald, zodat nu de gehele "Op zoek naar de verloren tijd" in haar vertaling te lezen valt.

Ik heb recentelijk (2011) de stripbewerking van Prousts roman gelezen en ben zodoende weer begonnen in deel 1. Ik beschouw Marcel Proust als een van de belangrijkste schrijvers aller tijden. Zijn zinsbouw lijkt in eerste instantie erg moeilijk. Als je er eenmaal aan gewend bent vertelt Proust met prachtig taalgebruik en diep psychologisch inzicht zijn verhaal. Niet wat er staat is het belangrijkste, maar veelal de manier waarop het gezegd wordt.

De editie uit 2009 die ik nu gelezen heb is uitgebreid van noten voorzien, die toelichting geven op tal van aspecten van de roman.

Intussen is er een hele Proust-industrie ontstaan. Naast een korte biografie van Edmund White die ik heb gelezen (***), zijn er tenminste 5 hele uitgebreide biografieën verschenen. Ook is er een leesgids over Proust en zelfs een boek "Hoe Proust je leven kan veranderen ***". Kortom, genoeg om je een tijdje bezig te houden.  

 

zondag 12 oktober 2014

Kader Abdolah: De boodschapper


Small Cover ImageUitgeverij de Geus heeft twee boeken van Kader Abdolah in een cassette uitgegeven: "De Koran" een vertaling en "De boodschapper", een vertelling.

In "De Koran" werkt het simpele taalgebruik van Abdolah tegen hem. Het lijkt alsof je een veredeld kleuterboek leest.

In "De boodschapper" werkt dat juist goed. Het boek is een vertelling van het leven van Mohammed zoals opgetekend door zijn kroniekschrijver.

Het verhaal leest prettig en Mohammed komt er in naar voren als veeleer een sluw politicus dan als religieus hervormer. De soera's die tot hem kwamen waren vooral gedicteerd door de politieke situatie van het moment.

De inhoud van "De boodschapper" is ongeveer vergelijkbaar met die van de biografie van Karen Armstrong, alleen is het veel beter geschreven.

Ik vind "De boodschapper" het beste boek dat ik tot dusver van Abdolah heb gelezen. Warm aanbevolen voor wie iets over het leven van Mohammed wil weten.              

 

zaterdag 11 oktober 2014

Mijn favoriete boeken: Romans

Voor veel lezers is hun favoriete genre de roman. Zelf vind ik dat er nog wel andere genres zijn die de moeite waard zijn, maar er zijn veel mooie romans verschenen in de laatste 500 jaar. Ik lees vooral romans die hun status als klassieker al bewezen hebben, vandaar dat op deze lijst vrij veel oude boeken voorkomen. De mooiste romans die ik ken vind ik nog altijd "Anna Karenina" en "Oorlog en vrede" van Tolstoj, op de voet gevolgd door de 7-delige cyclus "Op zoek naar de verloren tijd" van Marcel Proust. Kijkend naar de lijst valt vooral op dat er nogal veel dikke pillen tussen staan.

Anna KareninaLev Tolstoi: Anna Karenina (Rusland, 1873): 1016 blz: Vertaald door Hans Boland (2017): Uitgeverij Athenaeum - Polak & van Gennep

Large Cover Image 

L.N. Tolstoj: Oorlog en vrede (Rusland, 1867-1869): 1552 blz: Vertaald door Yolanda Bloemen & Marja Wiebes (2006): Uitgeverij van OorschotLarge Cover Image 
Marcel Proust: Op zoek naar de verloren tijd: 7 delen (Frankrijk 1913-1925): ca 3000 blz: Vertaald door Thérèse Cornips (1976-2009): Uitgeverij de Bezige Bij


Liefde In Tijden Van Cholera 
!Gabriel Garcia Marquez: Liefde in tijden van cholera (Colombia, 1985): 521 blz: Vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu (1986): Uitgeverij Meulenhoff

Large Cover Image 

Céline: Reis naar het einde van de nacht (Frankrijk, 1932): 380 blz: Vertaald door E.Y. Kummer (1968) met illustraties van Jacques Tardi: Uitgeverij van Oorschot


 


Benito Perez Galdoz: Fortunata en Jacinta (Spanje, 1887): 1208 blz: Vertaald door Adri Boon (2000): Uitgeverij Menken Kasander & WigmanLarge Cover Image 
Vikram Seth: De geschikte jongen (India, 1993): 1366 blz: Vertaald door Christien Jonkheer & Babet Mossel: Uitgeverij van Oorschot


Large Cover Image 
Miguel Saavedra de Cervantes: Don Quichot (Spanje, 1600): 1117 blz: Vertaald door Barber van de Pol: Uitgeverij Athenaeum-Polak & van Gennep 
Fjodor Dostojewski: De broers Karamazow (Rusland, 1880): 960 blz: Vertaald door Arthur Langeveld (2005): Uitgeverij van OorschotSmall Cover Image  
!Junichiro Tanizaki: Stille sneeuwval (Japan,1946): 599 blz: Vertaald door Jacques Westerhoven (1994): Uitgeverij Meulenhoff!Nagieb Mahfoez: De Caïrotrilogie (Egypte): 1455 blz: Vertaald door Richard van Leeuwen: Uitgeverij het Wereldvenster, bestaande uit: Tussen twee paleizen (Egypte, 1956, 1990), Paleis van verlangen (1957,1991) en De Suikersteeg (1957,1993)

Jongensjaren 
!J.M. Coetzee: Jongensjaren (Zuid-Afrika, 1997): 160 blz: Vertaald door Peter Bergsma (1997): Uitgeverij Ambo: Oorspronkelijk uitgever Secker & Warburg

 
Michel Faber: Lelieblank, scharlaken rood (Groot Brittannië, 2002): 955 blz: Vertaald door Harm Damsma & Niek Miedema (2003): Uitgeverij Podium


Aarde Der Mensen Pramoedya Ananta Toer: Het Burukwartet (Indonesië, 1980-1988): Uitgeverij het Wereldvenster, bestaande uit: Aarde der mensen (1980): 362 blz: Vertaald door Ina E. Slamet Velsink & Jos Verstegen (1983), Kind van Alle volken (1981): 316 blz: Vertaald door Loek Amstel & Don van Minde (1983), Voetsporen (1986): 421 blz: Vertaald door Henk Maier (1988), Het glazen huis (1988): 382 blz: Vertaald door Henk Maier (1988)
Small Cover Image

 J.R.R. Tolkien: In de ban van de ring (Groot Brittannië, 1954-1955): 1346 blz: Vertaald door Max Schuchart (1957): Uitgeverij het Spectrum


Large Cover Image 
Euclides da Cunha: De binnenlanden (Brazilië, 1902): 543 blz: Vertaald door August Willemsen (2001): Uitgeverij Meulenhoff


Small Cover Image 
!Mark Twain: Huckleberry Finn (Verenigde Staten, 1884): 306 blz: Oorspronkelijk uitgever Chatto & WindusSmall Cover Image 
!Jane Gardam: Old filth (Groot Brittannië, 2004): 259 blz: Uitgeverij Chattoo & Windus

Large Cover Image 
J.J. Voskuil: Het bureau: 7 delen (Nederland, 1996-2000): ca 5000 blz: Uitgeverij van OorschotSmall Cover Image 
!Guiseppe Tomasi di Lampedusa: De tijgerkat (Italië, 1958): 268 blz: Vertaald door Anthonie Kee (2000): Uitgeverij Athenaeum-Polak & van GennepDierenboerderij  
!George Orwell & Ralph Steadman (tekeningen): Dierenboerderij (Groot Brittannië, 1945): 165 blz: Vertaald door Anthony Ross (1956): Uitgeverij de Arbeiderspers: Oorspronkelijk uitgever Secker & Warburg


Small Cover Image 

Karl Ove Knausgard: Vader (Noorwegen, 2009): 445 blz: Vertaald door Marianne Molenaar (2011): Uitgeverij de Geus
Large Cover Image 

Jane Austen: Trots en vooroordeel (Groot Brittannië, 1813): 416 blz: Vertaald door Elke Meiborg (2005): Uitgeverij Boekwerk

Large Cover Image


Jonathan Swift: De reizen van Gulliver (Ierland, 1726): 352 blz: Vertaald door Paul Syriër (2004): Uitgeverij Athenaeum-Polak & van Gennep

Large Cover Image


Georges Perec: Het leven een gebruiksaanwijzing (Frankrijk, 1978): 574 blz: Vertaald door Edu Borger (1995): Uitgeverij de Arbeiderspers

DubbelspelFrank Martinus Arion: Dubbelspel (Curaçao, 1973): 316 blz: Uitgeverij de Bezige BijAdriaan van Dis: Ik kom terug (Nederland, )